Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET2/18
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Dead line
28.09.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 76
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots