Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RC2/18
Název
Name
Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
Stop termín
Dead line
28.09.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 124
Slovakia 36

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
Quantitative results (systems)
Youden plots