Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MK2/18
Název
Name
Analýza močových konkrementů
Urinary Calculi Analysis
Stop termín
Dead line
07.12.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)