Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
LIN/18
Název
Name
Verifikace linearity měření
Linearity Verification
Stop termín
Dead line
26.06.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 30
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
 
Results