Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
IH4/18
Název
Name
Imunohematologie
Blood Group Serology
Stop termín
Dead line
22.11.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 116
Slovakia 33

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Qualitative results