Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR1/18
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Dead line
02.03.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 50
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Qualitative results
Histograms