Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HB/18
Název
Name
Histologické barvení (studie)
Histological staining (study)
Stop termín
Dead line
23.11.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 39
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky (principy měření)
 
Qualitative results (principles of measurement)