Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOT/18
Název
Name
Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
Stop termín
Dead line
26.06.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 20
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky