Komentář k vyhodnocení cyklu DIF3/18 - Hodnocení nátěru periferní krve

Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž 60 let, T-lymfoproliferace typu T-LGL.
Leukocyty - LGL formy, holá jádra/jaderné stíny, erytrocyty i trombocyty - obecně bez výraznější patologie

A1: Nahoře LGL, pod ním neutrofilní segment (směrem na 9 - 10 "vypadaná" granulace)

A2: Vlevo monocyt, nahoře lymfocyt mírně aktivovaný, dole neutrofilní segment

A3: Reaktivní lymfocyt, od něj směrem na 10 stomatocyt

A4: Jaderný stín, mírně reaktivní lymfocyt

A5: Tři LGL

A6: Nahoře lymfocyt, dole LGL

A7: Hustší nátěr - nahoře LGL, dole neutrofilní segment

A8: Dva LGL, spodní s nepravidelně tvarovaným jádrem

A9: Dva neutrofilní segmenty a LGL

A10: Dva jaderné stíny a LGL

 

 

 


 

 

 

Vzorek B
13letá dívka, alfa-talasemie, smíšený heterozygot HBH disease v kombinaci s Hb Constant Spring.
Leukocyty - v části buněk vakuolizace, oj. reaktivní lymfocyty, jinak bez výraznějších změn
Erytrocyty - výrazně patologické: anizocytóza, hypochromie, terčovité erytrocyty, fragmentocyty, bazofilní tečkování - celkově tvarově polymorfní
Trombocyty - anizocytóza

B1: Anizocytóza a hypochromie erytrocytů, terčovité erytrocyty, uprostřed erytrocyt s bazofilním tečkováním, ovalocyty, v pravém dolním rohu knizocyty, směrem na 11 - 12 schistocyt.

B2: Polychromázie (v levém horním a pravém dolním kvadrantu), anizocytóza a hypochromie erytrocytů, v levém horním a v pravém dolním rohu keratocyty, uprostřed erytrocyt s bazofilním tečkováním

B3: Uprostřed erytrocyt s bazofilním tečkováním, terčovité erytrocyty a další patologie erytrocytů

B4: Dva neutrofilní segmenty s vakuolizací cytoplazmy, patologie erytrocytů včetně schistocytů, od středu směrem na 3 eliptocyt, směrem na 11 stomatocyt

B5: Hustší nátěr - nahoře monocyt, dole lymfoplazmocyt (lymfocyt s plazmocytární reakcí), výrazně hypochromní erytrocyty

B6: Reaktivní lymfocyt, u pravého okraje patologický erytrocyt s bazofilním tečkováním, směrem na 11 stomatocyt a polychromázie v celé horní polovině fotografie

B7: Lymfoplazmocyt, terčovité erytrocyty, polychromázie, dakryocyty

B8: Neutrofilní segment s vakuolizací, erytrocyt s bazofilním tečkováním, směrem na 3, 6 a 8 stomatocyty, anizocytóza trombocytů

B9: LGL, polychromázie, terčovité erytrocyty

B10: Neutrofilní myelocyt, polychromázie, erytrocyt s bazofilním tečkováním a v pravém dolním rohu knizocyt

B11: Při horním okraji zřejmě LGL, při dolním okraji makrotrombocyt, dále anizocytóza destiček a četné atypie erytrocytů

B12: LGL a eozinofilní segment

B13: Vlevo neutrofilní segment, vpravo erytroblast s bazofilním tečkováním (hustší nátěr)