Komentář k vyhodnocení cyklu DIF2/18 - Hodnocení nátěru periferní krve

Obrazová příloha

 

Vzorek A
78letá žena s dg. AML.
Leukocyty - atypické monocyty, vakuolizace neutrofilů, holá jádra/jaderné stíny
Erytrocyty - normocytóza se sférocyty
Trombocyty - makroformy, anizocytóza a destičkové shluky

A1: Vlevo rozpadající se element, vpravo blast, erytrocyty nehodnotitelné, anizocytární trombocyty

A2: Atypický monocyt

A3: Neutrofilní tyč/segment (zaškrcení jádra na 1/3) s hrubší azurofilní granulací a s jemnou vakuolizací

A4: Anizocytóza destiček, lehce vlevo od středu makroforma

A5: Hraničně reaktivní lymfocyt, při dolním okraji vlevo schistocyt

A6: Anizocytóza destiček

A7: Dva makrotrombocyty

A8: Blast

A9: Nahoře blast, vlevo dolů makrotrombocyt, dole atypický monocyt

A10: Vlevo neutrofilní spíše ještě tyč, vpravo atypický monocyt

A11: Shluk trombocytů různě velkých, samostatný makrotrombocyt při horním okraji

A12: Neutrofilní myelocyt s vakuolizací

A13: Nahoře monocyt, pod ním myelocyt s jemnou vakuolizací

A14: Nahoře bazofilní granulocyt, dole monocyt

A15: Makroforma ortochromního erytroblastu, vpravo od něj shluk větších trombocytů

 

 

 


 

 

 

Vzorek B
73letá žena, sideropenická anémie.
Leukocyty - četnější LGL formy
Erytrocyty - mikrocytóza, anizocytóza, sférocyty, terčovité erytrocyty, hypochromie
Trombocyty - destičkové shluky

B1: Monocyt, těsně kolem něj sférocyty, hypochromní erytrocyty

B2: Bazofilní a neutrofilní segment, terčovitý erytrocyt při dolním okraji

B3: Anizocytóza erytrocytů, četněji sférocyty, neutrofilní segment s paličkou

B4: Reaktivní lymfocyt, při dolním okraji knizocyt

B5: Neutrofilní segment, hypo/agranulární trombocyty

B6: Shluk destiček, morfologicky pestré erytrocyty, neutrofilní segment

B7: Neutrofilní segment, agranulární destičky, drobný shluk trombocytů, terčovité erytrocyty (např. při horním okraji)

B8: Eozinofilní segment, sférocyty a terčovité erytrocyty

B9: Neutrofilní segment, jaderný stín, shluk trombocytů, i agranulární formy trombocytů

B10: LGL