Komentář k vyhodnocení cyklu DIF1/18 - Hodnocení nátěru periferní krve

Obrazová příloha

 

Vzorek A
70letá žena s dg. AML.
Leukocyty - blasty, četně holá jádra/jaderné stíny blastické morfologie, atypické monocyty, vakuolizace
Erytrocyty - makro-anizocytóza, elipto/ovalocyty, sférocyty, echinocyty, schistocyty
Trombocyty - hypogranularita, oj. makroformy

A1: Shora dolů: jaderný stín, dva blasty odlišné velikosti, spodní má jemnou azurofilní granulaci, monocyt s tyčkoidním jádrem, anizocytární erytrocyty - ovalo- až eliptocyty, v pravém horním rohu lehce zdeformovaný sférocyt, v levém holním rohu echinocyt

A2: Nahoře LGL a dole blast, sférocyty v dolním poli

A3: Zleva lymfocyt a dále tři blasty - spodní opět s jemnou azurofilní granulací, od středu směrem na 3 keratocyt, echinocyty, ovalocyty

A4: Dva velké monocyty - první vlevo nahoře s lehce přeloženým jádrem, druhý vpravo od středu s mírně vpáčeným jádrem, čtyři celistvé blasty - vpravo nahoře naznačeně bilobární, při dolním okraji blasty s v.s. pseudonukleolem (přeložení jádrem se zesvětlením chromatinu)

A5: Tři různě velké blasty, spodní opět s vícečetnou až nahloučenou granulací

A6: Zleva doprava: lymfocyt, nad ním dosti velký neutrofilní segment s vícečetnou vakuolizací, dole myeloblast, nahoře opět lymfocyt - v. s. LGL, dole monocyt s bizarní segmentací jádra, nahoře myeloblast a vedle velký monocyt, dole myeloblast - stejně jako ten nad ním má málo cytoplazmy. Mírně od středu dolů dva terčovité erytrocyty

A7: Zleva doprava: lymfocyt, hypogranulární neutrofilní segment, dále pět blastů, vpravo dole "bachratá" tyč. V centru dva terčovité erytrocyty a jeden napravo nahoru od nich.

A8: Nahoře monocyt, pod ním zdeformovaný lymfocyt (apoptotická buňka?) a dále celkem čtyři celistvé blasty

A9: Nahoře suspektní menší blast, pod ním blast s vakuolou, a dále celkem čtyři blasty

A10: V levém dolním poli blastický jaderný stín, čtyři monocyty až s bizarně tvarovanými jádry

A11: Nahoře jen částečně viditelný blast, uprostřed atypicky granulární makrotrombocyt

A12: Neutrofilní segment s vícečetnou vakuolizací (apoptotický)

 

 

 


 

 

 

Vzorek B
42letá žena, normální nález.
Leukocyty - beze změn
Erytrocyty - beze změn
Trombocyty - beze změn

B1: Neutrofilní segment a makrotrombocyt, anizocytóza trombo

B2: Lymfocyt a mikrotrombocyty

B3: Neutrofilní segment

B4: Rozpadlý a celistvý neutrofilní segment, při pravém okraji keratocyt

B5: Eozinofilní segment a monocyt

B6: Monocyt a neutrofilní segment

B7: Mírně degranulovaný neutrofilní segment a LGL

B8: Normocytóza s minimálními tvarovými odchylkami erytrocytů

B9: LGL

B10: Neutrofilní segment a lymfocyt