Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DD2/18
Název
Name
D Dimery
D Dimers
Stop termín
Dead line
15.06.2018
Počet účastníků
Number of participants
Austria 83
Australia 11
Belgium 15
Croatia 2
Cyprus 1
Czech Republic 240
Germany 6
Denmark 20
Finland 1
France 47
Great Britain 2
Greece 15
Hungaria 2
Ireland 9
Israel 3
Italy 12
The Netherlands 124
Norway 17
Poland 1
Portugal 10
Sweden 4
Slovakia 47
Slovenia 3
Spain 14
Switzerland 5
Turkey 12
USA 21
South Africa 3
Ve spolupráci s
In cooperation with
ECAT (Leiden, The Netherlands)

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Čeští účastníci Czech participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots