Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP4/18
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Dead line
27.09.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 183
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots