Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP3/18
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Dead line
14.06.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 204
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots