Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CC1/18
Název
Name
Cystatin C
Cystatin C
Stop termín
Dead line
13.04.2018
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 59
Slovakia 11

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots