2018
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/18 30.03.2018 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/18 03.08.2018
ABR3/18 16.11.2018
AIH1/18 09.03.2018 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/18 21.09.2018
AIM1/18 08.04.2018 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/18 05.11.2018
AKS1/18 02.02.2018 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/18 13.04.2018
AKS3/18 27.07.2018
AKS4/18 12.10.2018
ALB1/18 13.04.2018 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/18 12.10.2018
AM1/18 13.04.2018 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/18 12.10.2018
AP1/18 16.03.2018 Antitrombotické přípravky
Antithrombotic Agents
AP2/18 14.09.2018
APLA1/18 05.04.2018 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/18 02.11.2018
AT1/18 07.05.2018 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/18 22.10.2018
BIL1/18 23.02.2018 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/18 24.08.2018
BM1/18 09.02.2018 Kostní markery
Bone Markers
BM2/18 03.08.2018
CC1/18 13.04.2018 Cystatin C
Cystatin C
CC2/18 12.10.2018
CD341/18 4/2018 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/18 10/2018
CRP1/18 23.02.2018 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/18 01.06.2018
CRP3/18 31.08.2018
CRP4/18 07.12.2018
CRPP1/18 25.01.2018 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/18 01.03.2018
CRPP3/18 14.06.2018
CRPP4/18 27.09.2018
CRPP5/18 01.11.2018
CRPP6/18 13.12.2018
CSFB1/18 03.04.2018 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/18 20.11.2018
CSFC1/18 03.04.2018 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/18 20.11.2018
CSFF1/18 03.04.2018 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/18 20.11.2018
CSFK1/18 03.04.2018 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/18 20.11.2018
DA1/18 16.03.2018 Diferenciál na automatech
Differential Count - Automatic
DA2/18 18.05.2018
DA3/18 07.09.2018
DA4/18 19.10.2018
DD1/18 16.03.2018 D Dimery
D Dimers
DD2/18 15.06.2018
DD3/18 14.09.2018
DD4/18 30.11.2018
DGP1/18 16.02.2018 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/18 22.06.2018
DGP3/18 30.11.2018
DIF1/18 23.03.2018 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/18 25.05.2018
DIF3/18 27.07.2018
DIF4/18 26.10.2018
E11/18 13.02.2018 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/18 08.05.2018
E13/18 07.08.2018
E14/18 23.10.2018
E21/18 13.02.2018 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/18 08.05.2018
E23/18 07.08.2018
E24/18 23.10.2018
FC1/18 09.03.2018 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/18 21.09.2018
FOB1/18 27.04.2018 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/18 28.09.2018
FOT/18 26.06.2018 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/18 16.03.2018 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP3/18 19.10.2018
GLC1/18 27.04.2018 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/18 16.11.2018
GP1/18 09.03.2018 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/18 21.09.2018
HB/18 23.11.2018 Histologické barvení (studie)
Histological staining (study)
HKG1/18 16.03.2018 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/18 15.06.2018
HKG3/18 14.09.2018
HKG4/18 30.11.2018
HR1/18 02.03.2018 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/18 31.08.2018
HS1/18 25.05.2018 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/18 26.10.2018
IDDM1/18 09.03.2018 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/18 21.09.2018
IFT1/18 4/2018 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/18 10/2018
IGIT1/18 08.04.2018 Imunopatologie GIT
Immunopatology of GIT
IGIT2/18 05.11.2018
IH1/18 15.03.2018 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/18 07.06.2018
IH3/18 20.09.2018
IH4/18 22.11.2018
IHC1/18 01.05.2018 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/18 27.11.2018
INRP1/18 01.03.2018 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/18 14.06.2018
INRP3/18 27.09.2018
INRP4/18 01.11.2018
KD1/18 23.03.2018 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/18 01.06.2018
KD3/18 31.08.2018
KD4/18 07.12.2018
KM1/18 23.02.2018 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/18 24.08.2018
KO1/18 23.03.2018 Krevní obraz
Blood Count
KO2/18 25.05.2018
KO3/18 27.07.2018
KO4/18 26.10.2018
LIN/18 26.06.2018 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/18 25.05.2018 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/18 26.10.2018
MK1/18 01.06.2018 Analýza močových konkrementů
Urinary Calculi Analysis
MK2/18 07.12.2018
MS1/18 16.02.2018 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/18 22.06.2018
MS3/18 30.11.2018
NF1/18 20.04.2018 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/18 28.09.2018
NKDF1/18 15.06.2018 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/18 30.11.2018
PAT1/18 07.06.2018 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/18 22.11.2018
PRO1/18 23.02.2018 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/18 31.08.2018
RC1/18 20.04.2018 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/18 28.09.2018
RET1/18 20.04.2018 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/18 28.09.2018
RF1/18 09.03.2018 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/18 21.09.2018
RFA1/18 23.03.2018 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/18 31.08.2018
SED1/18 16.03.2018 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/18 14.09.2018
T18/18 02.11.2018 Specifické IgE proti složkám penicilinu (studie)
Specific IgE Against Penicillin Components (study)
T21/18 07.09.2018 Krevní obraz (studie)
Blood count (study)
T25/18 20.12.2018 Dotazník (DIF)
Questionnaire (DIF)
T26/18 20.12.2018 Dotazník (NF)
Questionnaire (NF)
T27/18 20.12.2018 Dotazník (NKDF)
Questionnaire (NKDF)
TDM1/18 13.04.2018 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/18 12.10.2018
TE1/18 24.04.2018 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/18 30.10.2018
TIE1/18 05.04.2018 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/18 02.11.2018
TM1/18 13.02.2018 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/18 08.05.2018
TM3/18 07.08.2018
TM4/18 23.10.2018
VIB1/18 02.03.2018 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/18 31.08.2018
VVV1/18 01.06.2018 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Tests)
VVV2/18 07.12.2018