Komentář k vyhodnocení cyklu VIB2/17 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek E (Desmin, SMA)
Desmin optimální výsledek - silná pozitivita v hladké svalovině.
 
SMA optimální výsledek - slabá až střední pozitivita v perisinusoidálních buňkách jater.
 
Desmin nevyhovující výsledek - velmi slabá pozitivita v buňkách leiomyomu.