Komentář k vyhodnocení cyklu VIB2/17 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek D (p16, p63)
p16 optimální výsledek - fokální pozitivita v kryptálním epitelu, slabá až středně silná pozitivita ve folikulárních dendritických buňkách GC.
 
p63 optimální výsledek - silná pozitivita v kryptálním epitelu, ojedinělé pozitivní lymfocyty.
 
p16 nevyhovující výsledek - difúzní falešná pozitivita v epitelu, negativita ve folikulárních dendritických buňkách GC.