Komentář k vyhodnocení cyklu VIB2/17 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek C (CK 7, CK AE1/AE3)
CK 7 optimální výsledek - slabá až středně silná pozitivita v interkalárních vývodech, silná pozitivita v ostatních vývodových epiteliích.
 
CK AE1/AE3 optimální výsledek - silná pozitivita ve žlučovodech, variabilní zonální pozitivita v hepatocytech.
 
CK AE1/AE3 nevyhovující výsledek - negativita většiny hepatocytů.