Komentář k vyhodnocení cyklu VIB2/17 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek B (c-kit, E-cadherin)
c-kit optimální výsledek - pozitivita v Cajalových buňkách apendixu.
 
E-cadherin optimální výsledek - slabá až střední membránová pozitivita hepatocytů.
 
c-kit nevyhovující výsledek - velmi slabá pozitivita v buňkách GIST.
 
E-cadherin nevyhovující výsledek - slabá pozitivita pouze v některých hepatocytech.