Komentář k vyhodnocení cyklu VIB2/17 - Všeobecná imunohistochemie - barvení

Obrazová příloha

 

Vzorek A (ER, Ki 67)
ER optimální výsledek - slabá až střední pozitivita v ojedinělých buňkách GC a kryptálního epitelu tonzily.
 
Ki 67 optimální výsledek - téměř 100 % pozitivita buněk GC.
 
ER akceptovatelný výsledek - velmi slabá, téměř nehodnotitelná pozitivita v buňkách GC.
 
Ki 67 nevyhovující výsledek - velmi slabá pozitivita buněk GC.