Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
T06/17
Název
Name
Antikoagulační přípravky (studie)
Anticoagulants (study)
Stop termín
Dead line
06.04.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 22
Slovakia 3

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots