Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
SED1/17
Název
Name
Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
Stop termín
Dead line
31.03.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 140
Slovakia 2

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots