Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
RET1/17
Název
Name
Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
Stop termín
Dead line
21.04.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 79
Slovakia 4

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots