Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NKDF1/17
Název
Name
Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
Stop termín
Dead line
09.06.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 46
Slovakia 6

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results