Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
NF1/17
Název
Name
Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
Stop termín
Dead line
21.04.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 73
Slovakia 8

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky
Zadání cyklu
 
Results