Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
MS2/17
Název
Name
Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
Stop termín
Dead line
23.06.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 60
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Zadání cyklu
 
Qualitative results