Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
KM2/17
Název
Name
Kardiální markery
Cardiac Markers
Stop termín
Dead line
25.08.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 202
Slovakia 40

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
Quantitative results
Youden plots