Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
HR1/17
Název
Name
Hormonální receptory
Hormonal Receptors
Stop termín
Dead line
03.03.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 49
Slovakia 10

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Histogramy
 
Qualitative results
Histograms
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvalitativní výsledky
Histogramy
Qualitative results
Histograms