Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
GLC2/17
Název
Name
Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
Stop termín
Dead line
09.11.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 295
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Youden plots