Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
FOT/17
Název
Name
Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
Stop termín
Dead line
27.06.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 23

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Výsledky