Komentář k vyhodnocení cyklu DIF4/17 - Hodnocení nátěru periferní krve

Obrazová příloha

 

Vzorek A
59letý muž s dg. CLL.
Leukocyty - nápadné jsou jaderné stíny, přítomny atypické lymfocyty
Erytrocyty - beze změn
Trombocyty - beze změn

A1: Neutrofilní segment, dva patologické lymfocyty, velký jaderný stín

A2: Dva neutrofilní segmenty, patologický lymfocyt, jaderný stín

A3: Neutrofilní segment

A4: Bazofil, jaderný stín, neutrofilní segment

A5: Vlevo při dolním okraji hraničně reaktivní lymfocyt, dále dva patologické lymfocyty a tři velké jaderné stíny

A6: Neutrofilní segment a monocyt

A7: Neutrofilní segment a jaderný stín

A8: Reaktivní lymfocyt

A9: 4 patologické lymfocyty a tři jaderné stíny

A10: Patologický lymfocyt, aktivovaný monocyt, tři jaderné stíny

A11: Normocytóza, mírný velikostní rozptyl trombocytů

A12: Neutrofilní tyč

 

 

 


 

 

 

Vzorek B
70letá žena s dg. primární myelofibrózy.
Leukocyty - posun doleva, hypergranulace neutrofilní řady, oj. vakuolizace
Erytrocyty - anizocytóza, slzičky, sférocyty, eliptocyty, polychromázie, hypochromie, oj. stomatocyty
Trombocyty - anizocytóza, makrotrombocyty, hypogranulace, oj. holá jádra megakaryocytů

B1: Při horním okraji erytroblast, zleva doprava neutrofilní tyč a dva myelocyty

B2: Nahoře monocyt a dole neutrofilní metamyelocyt

B3: Eozinofilní silnější tyč s méně granuly, četnější stomatocyty, kolem středu dakryocyty, vlevo od středu keratocyt

B4: Odshora dolů hypergranulární neutrofilní myelocyt, dva segmenty, eozinofilní metamyelocyt, dakryocyty

B5: Odshora dolů bazofil, neutrofilní myelocyt s vakuolizací, dva segmenty

B6: Neutrofilní tyč a aktivovaný monocyt

B7: Neutrofilní myelocyt a reaktivní lymfocyt

B8: Odshora dolů lymfocyt, neutrofilní segment a hypergranulární promyelocyt

B9: Zleva doprava neutrofilní tyč, aktivovaný lymfocyt a myelocyt

B10: Neutrofilní myelocyt, dakryocyty, anizocytární destičky s hypogranulací a jejich makroformy

B11: Odshora dolů neutrofilní segment, metamyelocyt, apoptotická buňka a monocyt

B12: Anizocytární erytrocyty, sférocyty, hypogranulární megalotrombocyt

B13: Holé jádro megakaryocytu

B14: Monocyt, neutrofilní tyč a myelocyt

B15: Neutrofilní metamyelocyt, anizocytární destičky s hypogranulací a jejich makro- až megaloformy