Komentář k vyhodnocení cyklu DIF3/17 - Hodnocení nátěru periferní krve

Obrazová příloha

 

Vzorek A
Muž 29 let sledován od roku 2007 v hematologické ambulanci, zpočátku pro latentní sideropenii, následně parametry železa již v normě, dlouhodobě mikrocytóza a hypochromie.
Leukocyty - pelgeroidní granulocyty, reaktivní lymfocyty, vakuolizace, hypogranulace
Erytrocyty - mikrocytóza, hypochromie, terčovité erytrocyty, dakryocyty, ovalocyty
Trombocyty - bez podstatnějších změn, oj. makrotrombocyty

A1: Reaktivní lymfocyt, hraniční makrotrombocyt

A2: LGL, anizocytóza trombocytů

A3: Hyposegmentovaný neutrofil

A4: Pelgeroidní neutrofil

A5: Reaktivní lymfocyt

A6: Reaktivní lymfocyt

A7: Pelgeroidní neutrofil

A8: Reaktivní lymfocyt

A9: Reaktivní lymfocyt

A10: Reaktivní lymfocyt

A11: Pelgeroidní neutrofil, terčovité erytrocyty

A12: Monocyt

A13: Pelgeroidní neutrofil, reaktivní lymfocyt,

A14: Mladší eozinofil

A15: Hyposegmentovaný neutrofil

A16: Hyposegmentovaný neutrofil

A17: Hyposegmentovaný neutrofil

 

 

 


 

 

 

Vzorek B
Žena 44 let, preventivní prohlídka, mírné reaktivní změny.
Leukocyty - vakuolizace, reaktivní lymfocyty
Erytrocyty - beze změn
Trombocyty - hraničně bez změn, oj. makrotrombocyty, hypogranulární formy

B1: Eozinofil, hypogranularita trombocytů

B2: V.s. reaktivní lymfocyt typu LGL, atypie trombocytů

B3: Vakuolizovaný neutrofilní segment

B4: Dva reaktivní lymfocyty

B5: Bazofil

B6: Hraniční neutrofilní tyč

B7: Neutrofilní segment

B8: Neutrofilní segment

B9: Neutrofilní segment, holé jádro

B10: Dva neutrofilní segmenty

B11: Makrotrombocyt

B12: Dva lymfocyty, ten vpravo reaktivní, hypo/agranularita trombocytů

B13: Monocyt

B14: Neutrofilní segment, dva lymfocyty

B15: Bazofil, hypogranulární trombocyty

B16: Lymfocyt, neutrofilní segment - jemná vakuolizace zleva