Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CSFB2/17
Název
Name
Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
Stop termín
Dead line
13.11.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 79
Slovakia 16

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots