Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CRPP6/17
Název
Name
Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
Stop termín
Dead line
14.12.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 136
Slovakia 1

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (systémy)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (systems)
Youden plots