Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
CC2/17
Název
Name
Cystatin C
Cystatin C
Stop termín
Dead line
13.10.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 59
Slovakia 9

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots