Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
AKS3/17
Název
Name
Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
Stop termín
Dead line
28.07.2017
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 99
Slovakia 25

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (manufacturers of kits)
Quantitative results (manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots