2017
Seznam cyklů EHK
Klepněte na kód cyklu jehož vyhodnocení si chcete prohlédnout.
List of EQA rounds
Click a code of the round to access the evaluation.

 

Kód cyklu EHK
Code of EQA round
Datum
Date
Název programu EHK
Name of EQA programme
ABR1/17 31.03.2017 Parametry acidobazické rovnováhy
Acid-base Status and Electrolytes
ABR2/17 04.08.2017
ABR3/17 09.11.2017
AIH1/17 17.03.2017 Autoimunitní hepatopatie
Autoimmune Liver Diseases
AIH2/17 22.09.2017
AIM1/17 10.04.2017 Autoimunita
Autoimmunity
AIM2/17 06.11.2017
AKS1/17 03.02.2017 Analyty krevního séra
Basic Clinical Chemistry - Serum
AKS2/17 14.04.2017
AKS3/17 28.07.2017
AKS4/17 13.10.2017
ALB1/17 14.04.2017 Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
ALB2/17 13.10.2017
AM1/17 14.04.2017 Analyty moče
Basic Clinical Chemistry - Urine
AM2/17 13.10.2017
APLA1/17 07.04.2017 Antifosfolipidové protilátky
Antiphospholipid Antibodies
APLA2/17 03.11.2017
AT1/17 15.05.2017 Autoprotilátky u tyreopatií
Autoantibodies in Thyroid Diseases
AT2/17 23.10.2017
BIL1/17 24.02.2017 Bilirubin novorozenecký
Bilirubin Neonatal
BIL2/17 25.08.2017
BM1/17 10.02.2017 Kostní markery
Bone Markers
BM2/17 04.08.2017
CC1/17 14.04.2017 Cystatin C
Cystatin C
CC2/17 13.10.2017
CD341/17 3/2017 Stanovení populace buněk CD34+
Population of CD34+ Cells
CD342/17 10/2017
CRP1/17 24.03.2017 Stanovení CRP
C-Reactive Protein
CRP2/17 02.06.2017
CRP3/17 15.09.2017
CRP4/17 08.12.2017
CRPP1/17 26.01.2017 Stanovení CRP systémy POCT
C-Reactive Protein POCT
CRPP2/17 02.03.2017
CRPP3/17 15.06.2017
CRPP4/17 14.09.2017
CRPP5/17 16.11.2017
CRPP6/17 14.12.2017
CSFB1/17 04.04.2017 Biochemická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Analysis
CSFB2/17 13.11.2017
CSFC1/17 04.04.2017 Cytologie likvoru
Cerebrospinal Fluid Cytology
CSFC2/17 13.11.2017
CSFF1/17 04.04.2017 Izoelektrická fokusace likvoru
Isoelectric focusing of CSF
CSFF2/17 13.11.2017
CSFK1/17 04.04.2017 Klinická analýza likvoru
Cerebrospinal Fluid Diagnostics
CSFK2/17 13.11.2017
DA1/17 24.03.2017 Diferenciál na automatech
Differential Count - Automatic
DA2/17 06.05.2017
DA3/17 08.09.2017
DA4/17 20.10.2017
DD1/17 10.03.2017 D Dimery
D Dimers
DD2/17 09.06.2017
DD3/17 01.09.2017
DD4/17 17.11.2017
DGP1/17 17.02.2017 Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
DGP2/17 23.06.2017
DGP3/17 01.12.2017
DIF1/17 24.02.2017 Hodnocení nátěru periferní krve
Peripheral Blood Morphology Evaluation
DIF2/17 05.05.2017
DIF3/17 28.07.2017
DIF4/17 27.10.2017
E11/17 14.02.2017 Endokrinologie 1
Hormones 1
E12/17 16.05.2017
E13/17 08.08.2017
E14/17 24.10.2017
E21/17 14.02.2017 Endokrinologie 2
Hormones 2
E22/17 16.05.2017
E23/17 08.08.2017
E24/17 24.10.2017
FC1/17 17.03.2017 Kalprotektin ve stolici
Calprotectin in Stool
FC2/17 22.09.2017
FOB1/17 28.04.2017 Okultní krvácení
Faecal Occult Blood
FOB2/17 29.09.2017
FOT/17 27.06.2017 Kontrola fotometrů
Spectrophot. Wavelength Scale Accuracy
GHP1/17 02.03.2017 Glykovaný hemoglobin POCT
Glycated Haemoglobin POCT
GHP2/17 15.06.2017
GHP3/17 16.11.2017
GLC1/17 28.04.2017 Stanovení glukózy (včetně glukometrů)
Glucose (including glucometers)
GLC2/17 09.11.2017
GP1/17 17.03.2017 Gamapatie
Detection of Monoclonal Components
GP2/17 22.09.2017
HKG1/17 10.03.2017 Hemokoagulace
Haemocoagulation Tests
HKG2/17 09.06.2017
HKG3/17 01.09.2017
HKG4/17 17.11.2017
HR1/17 03.03.2017 Hormonální receptory
Hormonal Receptors
HR2/17 01.09.2017
HS1/17 05.05.2017 Hemokoagulace speciální
Haemocoagulation Special
HS2/17 27.10.2017
IDDM1/17 17.03.2017 Autoimunitní diabetes 1. typu
Type 1 Autoimmune Diabetes
IDDM2/17 22.09.2017
IFT1/17 3/2017 Imunofenotypizace
Immunophenotypisation
IFT2/17 10/2017
IGIT1/17 10.04.2017 Imunopatologie GIT
Immunopatology of GIT
IGIT2/17 06.11.2017
IH1/17 16.03.2017 Imunohematologie
Blood Group Serology
IH2/17 08.06.2017
IH3/17 21.09.2017
IH4/17 23.11.2017
IHC1/17 02.05.2017 Imunohistochemie - detekce HER-2/neu
Immunohistochemistry - Detection of HER-2/neu
IHC2/17 05.12.2017
INRP1/17 02.03.2017 Měření INR systémy POCT
INR measurement on POCT
INRP2/17 15.06.2017
INRP3/17 14.09.2017
INRP4/17 16.11.2017
KD1/17 24.03.2017 Glykovaný hemoglobin
Glycated Haemoglobin
KD2/17 02.06.2017
KD3/17 15.09.2017
KD4/17 08.12.2017
KM1/17 24.02.2017 Kardiální markery
Cardiac Markers
KM2/17 25.08.2017
KO1/17 24.02.2017 Krevní obraz
Blood Count
KO2/17 05.05.2017
KO3/17 28.07.2017
KO4/17 27.10.2017
LIN/17 27.06.2017 Verifikace linearity měření
Linearity Verification
LMWH1/17 05.05.2017 Nízkomolekulární heparin
Low Molecular Weight Heparin
LMWH2/17 27.10.2017
MK1/17 02.06.2017 Analýza močových konkrementů
Urinary Calculi Analysis
MK2/17 08.12.2017
MS1/17 17.02.2017 Močový sediment
Urinary Sediment Morphology
MS2/17 23.06.2017
MS3/17 01.12.2017
NF1/17 21.04.2017 Nátěr periferní krve - fotografie
Peripheral Blood Smears - Photos
NF2/17 29.09.2017
NKDF1/17 09.06.2017 Nátěr kostní dřeně - fotografie
Bone Marrow Aspirate Film
NKDF2/17 17.11.2017
PAT1/17 08.06.2017 Přímý antiglobulinový test
Direct Antiglobulin Test
PAT2/17 23.11.2017
PRO1/17 24.03.2017 Proteiny v krevním séru
Specific Proteins
PRO2/17 15.09.2017
RC1/17 21.04.2017 Retikulocyty na analyzátoru
Reticulocytes (Analyser)
RC2/17 29.09.2017
RET1/17 21.04.2017 Retikulocyty mikroskopicky
Reticulocytes (Microscopy)
RET2/17 29.09.2017
RF1/17 17.03.2017 Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO
Diagnostics of Rheumatoid Arthritis and ASLO
RF2/17 22.09.2017
RFA1/17 24.03.2017 Rizikové faktory aterosklerózy
Risk Factors for Atherosclerosis
RFA2/17 15.09.2017
SED1/17 31.03.2017 Sedimentační rychlost erytrocytů
Erythrocyte Sedimentation Rate
SED2/17 15.09.2017
T06/17 06.04.2017 Antikoagulační přípravky (studie)
Anticoagulants (study)
T08/17 29.04.2017 Glykovaný hemoglobin (studie)
Glycated haemoglobin (study)
TDM1/17 14.04.2017 Léky
Therapeutic Drugs
TDM2/17 13.10.2017
TE1/17 25.04.2017 Stanovení stopových prvků
Trace Elements
TE2/17 31.10.2017
TIE1/17 07.04.2017 Stanovení celkového IgE
Allergy Control Scheme (Total IgE)
TIE2/17 03.11.2017
TM1/17 14.02.2017 Tumorové markery
Tumour Markers
TM2/17 16.05.2017
TM3/17 08.08.2017
TM4/17 24.10.2017
VIB1/17 03.03.2017 Všeobecná imunohistochemie - barvení
General Immunohistochemistry - Staining
VIB2/17 01.09.2017
VVV1/17 02.06.2017 Diagnostika vrozených vývojových vad
Maternal Diagnostic Screening (Triple Tests)
VVV2/17 08.12.2017