Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
DGP2/16
Název
Name
Analýza moče testovacími proužky
Urine Strip Tests Analysis
Stop termín
Dead line
24.06.2016
Počet zkoušek
Number of tests
11
Počet vzorků
Number of samples
2 (označené A, B)
2 (labelled A, B)
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 51
Slovakia 7

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvalitativní výsledky
Kvalitativní výsledky (principy měření)
Kvalitativní výsledky (výrobci reagencií)
Kvalitativní výsledky (systémy)
 
Qualitative results
Qualitative results (principles of measurement)
Qualitative results (manufacturers of kits)
Qualitative results (systems)