Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
TDM2/15
Název
Name
Léky
Therapeutic Drugs
Stop termín
Dead line
09.10.2015
Počet zkoušek
Number of tests
12
Počet vzorků
Number of samples
2 ve 2 sadách (označené A1, B1, A2, B2)
2 in 2 sets (labelled A1, B1, A2, B2)
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 124
Slovakia 12

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots