Kód cyklu EHK
Code of the EQA round
ALB2/15
Název
Name
Stanovení albuminu v moči
Albumin in Urine
Stop termín
Dead line
09.10.2015
Počet zkoušek
Number of tests
2
Počet vzorků
Number of samples
2 (označené A, B)
2 (labelled A, B)
Počet účastníků
Number of participants
Czech Republic 189
Slovakia 30

 

Všichni účastníci All participants
Závěrečná zpráva
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci reagencií)
Kvantitativní výsledky (principy měření a výrobci přístrojů)
Youdenovy grafy
 
Quantitative results (principles of measurement)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of kits)
Quantitative results (principles of measurement and manufacturers of instruments)
Youden plots
Slovenští účastníci Slovak participants
Kvantitativní výsledky (principy měření)
Youdenovy grafy
Quantitative results (principles of measurement)
Youden plots