Divize EDU

Edukační divize


Plán seminářů na rok 2018
Termín
Místo
Akce
- Na rok 2018 není naplánován žádný seminář.

 

Tématické zaměření a určení

Edukační akce SEKK jsou určeny širokému okruhu zájemců z řad vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných pracovníků laboratorních, ale i klinických oborů medicíny. Mají vesměs postgraduální vzdělávací charakter a podporují (doplňují) celoživotní vzdělávání v jednotlivých laboratorních oborech. V tomto smyslu udržuje divize EDU nejtěsnější spolupráci s jednotlivými odbornými společnostmi a jejich erudovanými pracovníky.
Výběr témat je ovlivněn aktuálními problémy těchto oborů a/nebo novinkami v jejich teorii a praxi. Některá témata reflektují potřebu přesnější či správnější interpretace výsledků nebo všestranně hlubší spolupráce s klinickými žadateli o laboratorní vyšetření. Plán na daný kalendářní rok je k dispozici výše v tabulce.

Organizace a provedení

Vzdělávací akce jsou realizovány formou přednáškových pracovních dnů, konferencí nebo seminářů. Téma, termín a místo konání mohou podléhat neplánovaným změnám. Doporučujeme proto sledovat aktuální nabídku těchto akcí na www.sekk.cz v sekci EDU a www.cskb.cz v sekci Akce. Na těchto adresách je také přibližně měsíc před konáním uveřejněn program akce.
Každá edukační akce má v předstihu přibližně 2 měsíců vytvořen předběžný program, který se zveřejňuje v elektronické podobě. Program vzniká na základě osobního jednání organizátorů s odborníky, kteří by mohli připadat v úvahu jako přednášející. Nejpozději 1 měsíc před konáním je uzavřen definitivní program a na jeho podkladě organizátoři žádají o zařazení do registru akcí a přidělení kreditních bodů ČLK, KVVOPZ, ČAS a Unii zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Příslušné údaje jsou potom součástí vytištěného definitivního programu a kredity jsou uvedeny také na osvědčení o účasti.
Zájemci se k účasti hlásí písemně (e-mailem) s uvedením data narození, které je nezbytné pro přiznání kreditů.
Výše a způsob úhrady účastnického poplatku je vždy součástí programu příslušné vzdělávací akce.

Výstupy

Základním výstupem každé vzdělávací akce jsou informace. Pro jejich uchování a pozdější oživení organizátoři připravují a v den konání účastníkům předávají CD-ROM, na němž jsou uloženy přednášky, které přednášející k publikaci na CD dodali.
Nezbytným formálním výstupem všech edukačních akcí je dále jmenovité osvědčení o účasti, které obsahuje registrační čísla akce a počty přidělených kreditních bodů nebo certifikátů.

Vedoucím edukační divize SEKK je Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Pro zaslání svých dotazů a připomínek můžete využít některý z následujících kontaktů:

Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.
Ostravská univerzita
Katedra biomedicínských oborů LF
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh
 
e-mail: schneiderka@sekk.cz

Pokyny pro přednášející

Základní informace pro přednášející jsou souhrnně uvedeny zde.


Informace o kurzech a seminářích k programu SLP naleznete v oddíle SLP.